Ολοκληρωμένες μελέτες βιοκλιματικού σχεδιασμού και κατασκευής.
 

 
 
 
Ενεργειακά σπίτια & κτίρια
 

Ενεργειακά σπίτια & κτίρια

 
 
Ενεργειακά σπίτια & κτίρια
 
 
 
Η κατασκευή αυτή χαρακτηρίζεται από μια ολοκληρωμένη μελέτη βιοκλιματικού σχεδιασμού και κατασκευής. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός γίνεται με κύρια κριτήρια τον συνδυασμό λειτουργικότητας, φυσικού φωτισμού, φυσικού αερισμού και εμφάνισης. Η κατασκευή απαιτεί υψηλά χαρακτηριστικά θερμομόνωσης και εγκαταστάσεις για αποδοτική χρήση ενέργειας, νερού και άλλων πηγών.

Η ξύλινη κατασκευή της Canadian homes* λόγω της ουσιαστικής απουσίας θερμογεφυρών αλλά και της χρήσης κατάλληλων μονωτικών υλικών, επιτυγχάνει συντελεστές θερμοπερατότητος u = 0,15 - 0,20 w/m2k για τοίχους και στέγη και αποτελεί την ιδανική λύση για την κατασκευή ενεργειακών και παθητικών κτιρίων.

 
 
 
 
Η εμπειρία και η τεχνογνωσία της Canadian homes® στην κατασκευή ενεργειακών σπιτιών, εγγυάται για το αποτέλεσμα και την απόδοση των υπηρεσιών της.